MENU

CENÍK

VÝKUPNÍ CENY ODPADNÍCH OLEJŮ

Informační sdělení ROVINA – ENERGY:

Od 1.1.2018 se ceny za odpadní oleje stanovují s obchodním zástupcem individuálně.
Dohodnutou cenu nabízíme za odpadní oleje s obsahem vody do 10%.


Za každé 1% vod nad 10% (povolených) se odečítá 5% z výkupní ceny.
V případě obsahu vody nad 30% bude stanovena cena odběratelem za likvidaci dohodou.

Na Vaši žádost Vám náš řidič, případně obsluha v Chropyni, odebere a předá na místě směsný vzorek (zaplombovaný – z načerpané cisterny) oleje pro Vaši případnou zpětnou kontrolu kvality oleje.

KOEFICIENT PŘEPOČTU: 1 litr = 0,89 kg

Oleje odebíráme v rámci likvidce na OLPNO. V rámci povinností, které stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, můžeme odpadové hospodářství řešit zcela za Vaši společost. Upozorňujeme zároveň, že od 21. 3. 2016 účinnost vyhlášky č.83/2016 Sb., (které mění vyhlášku č.383/200 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) mění definici odesílatele nebezpečného odpadu.

OBJEDNÁVEJTE ONLINE SVOZ VAŠEHO ODPADU
Z POHODLÍ VAŠÍ KANCELÁŘE ČI DOMOVA.
OBJEDNAT ONLINE
Rovina Energy
SBĚR, VÝKUP A NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI OLEJI VÝROBA TOPNÝCH OLEJŮ